Ministerul Finanțelor vrea să întărească regulile de integritate

Ministerul Finanţelor Publice a publicat un proiect de lege pentru modificarea şi completarea OUG 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv pentru a asigura eficientizarea cheltuirii banilor publici şi pentru a îndeplini o condiţionalitate ex-ante a Comisiei Europene privind achiziţiile publice.

Potrivit expunerii de motive, actul normativ vizează întărirea regulilor de integritate aplicabile persoanelor desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu, prin stabilirea unor incompatibilităţi specifice acestora, responsabilizarea conducătorilor entităţilor publice cu privire la respectarea prevederilor legale privind numirea persoanelor desemnate să exercite astfel de activităţi, precum şi reconfigurarea prevederilor legale cu privire la activitatea de inspecţie economico – financiară şi la cea de soluţionare a plângerilor prealabile, în raport cu evoluţia cadrului legal de reglementare în scopul exercitării în mod unitar a competenţelor de control stabilite în sarcina Ministerului Finanţelor Publice.

Mai departe

Principalele dificultăți ale implementării SCIM

Echipa Fundaţiei Centrul de Formare APSAP a discutat cu domnul Cătălin PETRESCU, Specialist la CURTEA DE CONTURI, despre implementarea sistemului de control intern managerial (O.M.F.P. nr. 946 din 2006). Interviul dezvăluie aspect legate de importanţa sistemului de control managerial intern, principalele provocări pe care le întâmpină instituţiile publice cu implementarea sistemului şi soluţii la acestea.

– De ce este importantă implementarea sistemului de control managerial intern atât pentru instituţiile publice, ca organizaţii, cât şi personalului din administraţia publică?
– Inițial, am fost tentat să verific ce au spus și alți specialiști despre ceea ce m-ați întrebat. Dar, am considerat că am în sfârșit posibilitatea să spun ceea ce gândesc, chiar dacă îmi asum niște riscuri. În primul rând, trebuie precizat un lucru important: folosirea sintagmei „control managerial intern” este, după opinia mea, greșită, deoarece managerul, prin definiție, este obligat prin prisma atribuțiilor sale curente, deci nu excepționale, să instituie un sistem de control intern în cadrul organizației pe care o conduce. Consider că ar fi benefic să se revizuiască această sintagmă și să se utilizeze „sistem de management” sau orice altă expresie care să nu mai conțină pleonasme.

Mai departe

Noi modificări privind controlul intern/managerial

OUG nr. 2/2015 modifică mai multe acte normative printre care și OG nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv.

Astfel, potrivit acestui act normativ, obligaţiile conducătorului entităţii publice în domeniul controlului intern/managerial sunt:

– asigurarea elaborării, aprobării, aplicării şi perfecţionării structurilor organizatorice, reglementărilor metodologice, procedurilor şi criteriilor de evaluare, pentru a satisface cerinţele generale şi specifice de control intern/managerial.
– elaborarea anuală a unui raport asupra sistemului de control intern/managerial, care se transmite Secretariatului General al Guvernului.

Mai departe