Servicii
Servicii Smart Implement
Ce oferim clienților
Echipa Smart Implement oferă servicii care se referă la proiectarea/implementarea sistemului de control intern/managerial și conformarea cu toate cerințele celor 16 standarde de management prevăzute de OSGG 600/2018.
Serviciile oferite de către Smart Implement, includ:

– evaluarea inițială a sistemului de management existent;
– stabilirea obiectivelor generale și specifice;
– elaborarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial;
– identificarea riscurilor și a măsurilor de intervenție pentru tratarea lor;
– identificarea activităților procedurale;
– elaborarea procedurilor de sistem și a procedurilor operaționale.

În vederea dezvoltării SCIM, echipa noastră asigură și servicii de suport post-implementare: notificări cu privire la modificarile legislative; suport și asistență pentru elaborarea procedurilor specifice instituției; asistență în acțiuni de actualizare a procedurilor; suport la întocmirea rapoartelor semestriale și anuale.

Elaborare și implementare SCIM
Etape de acțiune
1. Analiza preliminara a instituției, pentru identificarea sistemului de management existent și a tuturor proceselor din cadrul activității dumneavoastră. Această analiză-diagnostic urmărește culegerea de date necesare și instruirea responsabililor de procese.
2. Elaborare, derulare și implementare a sistemului de control managerial intern:

– Numirea Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial;
– Elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial;
– Identificarea activităților procedurabile;
– Ȋntocmirea Procedurilor de Sistem, Procedurilor Operaționale și a întregii documentații necesare implementării sistemului;
– Identificarea principalelor riscuri şi a măsurilor necesare pentru ca impactul acestora să fie minimizat;
– Identificarea situațiilor generatoare și potential generatoare de întreruperi ale activității;
– Stabilirea obiectivelor la nivelul instituţiei;
– Stabilirea circuitului documentelor și a informațiilor din instituție;
– Intocmirea rapoartelor semestriale/anuale privind stadiul implementării standardelor de control intern;
– Întocmire/actualizare Cod de etică.

3. Servicii de suport post-implementare:
– Revizuirea documentelor conform modificărilor legislative;
– Instruirea responsabililor de procese;
– Actualizarea documentelor conform schimbărilor organizatorice interne;
– Raportare semestrială şi anuală.